Hrad Dunphail- Skotsko

Když byl hrad obléhán, pět obránců se vyplížilo z hradu ven, aby sehnali jídlo pro muže, kteří hladověli uvnitř. Ale obléhatelé je chytili, popravili, a jejich hlavy házeli přes hradby. Duše techto pěti nešťastníků dodnes bloudí po hradě a hledají své hlavy.

Podle knihy Zpropadené Skotsko od Terry Deary

Konchedras 30.9. 2009