Fwd: Zjevení Panny Marie v Litmanové

Zjevení Panny Marie v Litmanové
# # # Zjevení Panny Marie v Litmanové probíhala od 5. srpna 1990 do 6. srpna 1995
# # pro
# # # dvanáctiletou Ivetku Korčákovou a třináctiletou Katku Česelkovou. V neděli
# 5.
# # # srpna 1990 trávili Ivetka, Katka a Mikuláš Česelka skoro celý den na kopci
# # Zvir
# # # u Litmanové. Během dne si hráli nedaleko chatky. Okolo šesté hodiny večerní
# # # slyšeli praskání větví v lese z místa, kde odpoledne dělali oheň. Děti
# odešly
# # do
# # # chatky, ale když se začaly ozývat zvláštní zvuky, jako by kolem chatky
# někdo
# # # chodil, začaly se bát. Zvuky se chvílemi zesilovaly a bylo též slyšet
# rachot
# # # padajících dřevěných klád. Děti se ve strachu začaly modlit a litovat, že
# # nešly
# # # v pět hodin na mši do vesnice. Daly si závazek, že budou celý týden chodit
# # denně
# # # na mši.
# # #
# # # Když litovali svého provinění, začaly dívky vidět silnou zář a přestaly se
# # bát.
# # # V světelné záři spatřily dívky Pannu Marii, která seděla na lavičce. Po
# # chvíli
# # # všichni vyběhli z chatky směrem k vesnici, a když se otočili, dívky stále
# # viděly
# # # Pannu Marii. Šly domů a ona byla stále za nimi. Cestou, u kříže, si před
# ním
# # # klekla, přežehnala se a pak se začala vzdalovat. Doma jim jejich zážitek
# # téměř
# # # nikdo nevěřil. Koncem srpna měly obě dívky podobný zážitek, ale Pannu Marii
# # bylo
# # # vidět nejasně.
# # #
# # # Další zjevení bylo 30. září 1990. Na Zviru byla pouze Ivetka a několik žen.
# # Po
# # # modlitbě se zjevila Panna Maria a Ivetka ji prosila: ”Panno Maria, odpusť
# mi
# # # všechny hříchy”. Panna Maria vzkázala Katce, aby šla ke zpovědi. Ivetka
# dále
# # # prosila za zdraví maminky. Panna Maria jí řekla: ”Neboj se, tvoji maminku
# # vyléčí
# # # tvoje slzy”.
# # #
# # # Při zjevení 1. října 1990 bylo kromě obou dívek asi 20 lidí. Ivetka viděla
# # Pannu
# # # Marii jasně, Katka slabě. Prosily za zlepšení zdraví Soňky. Panna Maria k
# # tomu
# # # řekla, že mnohá nemoc je následkem nějakého hříchu. Její rodiče jsou více
# # # nakloněni hmotě a nechovají se jako křesťané. Jen vroucné modlitby pomohou
# k
# # # uzdravení dítěte.
# # #
# # # Při zjevení 2. října 1990 byla Panna Maria velmi veselá. Řekla, že po dobu
# # # celého října ji neuvidí, neboť se bude modlit za obrácení hříšníků, ale že
# # ona
# # # je vždy s námi. Ivetka se ptala na jednoho hluchoněmého chlapce. Panna
# Maria
# # jí
# # # k tomu řekla, že je to proto, že otec udeřil svou matku a vina za tento
# hřích
# # mu
# # # nebyla dosud odpuštěna. S Pannou Marií se modlili růženec.
# # #
# # # Dne 1. listopadu 1990 přišlo na 40 lidí. Panna Maria žádala, aby často
# # chodili
# # # na Zvir, i když bude sníh a zima. Ivetka měla obavy kvůli zimě, ale Panna
# # Maria
# # # řekla, aby se nebály, že ona nikdy nikomu neuškodila, ale vždy pomohla. Dne
# # 4.
# # # listopadu viděly Pannu Marii nejasně. Panna Maria to vysvětlila tím, že
# mají
# # # srdce poskvrněné hříchem. Při zjevení 11. listopadu Panna Maria řekla, že
# se
# # # nemůže dívat na hříchy Slovenska, že její děti neuctívají Jejího Syna.
# Proto
# # # Její Syn sešle na Slovensko pohromu. Požádala, aby toto poselství říkaly po
# # # celém Slovensku. Byla velmi smutná.
# # #
# # # Dne 11. listopadu 1990 byla na hoře Zvir poprvé sloužena mše svatá. Dne 18.
# # # listopadu se zjevila Panna Maria s Ježíškem, který plakal. Řekla, že Ježíš
# se
# # # obětoval za národ, ale sem přichází ještě málo lidí. Poukázala na to, že
# # mnozí
# # # lidé jsou velmi upnuti na hmotu a na to, aby co nejvíce vydělali. V
# # # následujících letech pokračovala zjevení, ale od 3. března 1991 byla
# zjevení
# # # přislíbena jednou za měsíc.
# # #
# # # Zjevení byla ukončena po pěti letech 6. srpna 1995. Tehdy Panna Maria
# # oznámila,
# # # že je to poslední zjevení. Poděkovala dětem. Řekla, že tato zjevení měla
# # # probudit lid z duchovní prázdnoty a že je potřeba se obracet. Pak řekla, že
# # bude
# # # nadále přítomna na této hoře.
# # #
# # # Obě vizionářky se podvolily lékařským testům, která provedl MUDr. Ladislav
# # # Kvasnička. Tyto testy prokázaly, že jsou obě vizionářky duševně zdravé.
# # #
# # # Z hlediska typu zjevení zřejmě jde o případ, kdy vizionářky mají schopnost
# # # vnímat za určitých okolností nadpřirozeno. Jde tedy o zjevení
# zprostředkovaná
# # # duchovní bytostí. Tento typ zjevení se vyznačuje i schopností vnímání
# myšlenek
# # a
# # # obrazových vjemů od lidí, např. i od d.p. Špinara, který byl farářem v
# Starej
# # # Ĺubovni a byl přítomen některým zjevením na počátku.
# # #
# # # Z hlediska teologického se celá věc zkoumá a nebyly zjištěny rozpory s
# # církevním
# # # učením. Je tedy naděje, že po ukončení zkoumání bude možno uvažovat o
# uznání
# # # pravosti zjevení.
# # #
# # # Zjevení v Litmanové přinesla dobré duchovní ovoce a byla povzbuzením
# zejména
# # pro
# # # Slovensko. Zvir je místo promodlené a nese sebou stopy Božího požehnání.
# # #
# # # (Další informace naleznete např. v knize “Čakám vás v Nebi”.

Konchedras 11.3. 2011