Dobříš

Duch templářského rytíře

Za jasných nocí o půlnoci se otevřou vždy železné dveře hlubokého sklepení pod starým purkrabstvím a z templářské hrobky vychází zahalená postava černého rytíře s mečem u boku a s velkým červeným křížem na prsou. Dojde k návrší u zámku, kde usedne na vyčnívající skalku nad rybníkem, rozhalí plášť a hraje na loutnu podivné staré písně. Později umlkne a jen vzdychá. Z podzemí se naopak nesou ozvěnou zvuky pohřebních žalmů. S úderem jedné hodiny po půlnoci vše zmizí.


Ohnivý kočár

V okolí Dobříše se zjevuje ohnivý kočár tažený přízrakem bývalého zlého správce panství. Pro svou zlou povahu byl proklet. Mezi jedenáctou a půlnocí jezdí toto strašidelné zjevení po polích v okolí a nakonec zmizí v rybníce.
 

Zdroj: Spirit 29/2013

 

Konchedras  24.8. 2013