Chudenice u Klatov

Původní sídlo, z něhož vzešel slavný rod české šlechty Černínové. Rodová legenda o jejich jménu má několik verzí. Podle jedné měl prý jeden z potomků tmavou pleť ,podle jiné bylo vyvražděno při bavorském vpádu celé osazenstvo chudenického sídla až na chůvu s malým chlapečkem, protože se ukryli v krbu černé kuchyě.

Ve starém chudenickém zámku ukazují "Andělský pokoj" Humprechta Černína z Chudenic, který tu strávil svá stařecká léta. Zjevil se mu prý anděl a předpověděl, že do tří dnů zemře, což se skutečně stalo. Na památku je obraz anděla dodnes vymalován na stropě.

Kilometr jihozápadně od Chudenic se tyčí vrch Žďár s bývalým poutním kostelem sv. Wolfganga, jehož věž byla po zboření lodi upravena na rozhlednu. Vypráví se, že když se řezenský biskup Wolfgang vracel po vysvěcení prvního českého biskupa Dětmara z Prahy, zastavil se u Chudenic na vysokém vrchu a rozhodl se tu založit kostel. Ale co přes den se svou družinou postavil, to ďábel přes noc zboural. Nezbylo mu nic jiného, než se dohodnout s pekelníkem, že mu bude patřit první živá duše, která do nového kostela vejde. První se objevil vlk a zklamaný čert za hromového rachotu zmizel dírou ve skále. Stačil ale ještě pronést osudové prokletí: "až se díra po mě rozšíří do té míry, že jí projde člověk, nastane konec světa." Nyní je díra široká přes deset centimetrů. Dodnes ukazují v kapličce přistavěné k věži kámen, na němž sv. Wolfgang spal. Jestliže prý na tento kámen položí hlavu člověk stižený bolestmi v kříži, okamžitě se mu uleví.

Zdroj: Spirit

Konchedras 15.5.2009