Červená řečice u Pelhřimova

Templářští rytíři:  Podle pověsti založili Řečici rytíři templářského řádu, kteří tu byli později popraveni. Ve sklepě zámku se zjevoval průvod popravených rytířů, kráčejících s hlavami pod paží. Každý rok o Dušičkách vycházejí z hladomorny řečického zámku všichni popravení nešťastníci a jdou v průvodu vykonat temnou pobožnost na hřbitov.

Kámen poslouchal bič: Na cestě mezi Řečicí a vsí Rovné stojí kříž, pod nímž leží velký kámen. Vypravuje se o něm, že se kdysi z ničeho nic objevil na dvoře jednoho hospodáře v Rovném. Ten vzal bič a kámen se sám od sebe začal kutálet, až skončil pod zmíněným křížem. 

Magie mlýnského kamene:  V Zádolí za Řečicí leží starý mlýnský kámen. Před lety prý u Hořepníka stával mlýn. Jednou přijal mlynář do služby krajánka, který uměl čarovat. Když se potom spolu nepohodli, krajánek vyzdvihl kouzelnou mocí mlýnský kámen na střechu mlýna do štítu. Mlynář měl však také praxi v černém umění, mlýnský kámen ze střechy odstranil a poslal jej za krajánkem. Kámen ho dostihl až v Zádolí a zabil. Od těch dob tu leží jako výmluvný památník.

Zdroj: Spirit

Konchedras 15.6.2009