Bohosudov

Mariánský zázrak

Kdysi prchaly jeptišky před husity, a na své pouti ukryly v dutině lípy sošku Panenky Marie u Krupky. Jednoho dne žala dívka v těchto místech trávu, a přitom se jí okolo ruky ovinul had. Dívka vykřikla strachem, ale hned z blízké lípy vyšlehly plameny a sežehly hada. Když se děvče podívalo na strom, našlo v dutině stromu sošku Panenky Marie. Příhoda byla prohlášena za zázrak a soška byla přenesena do Krupky. Druhý den se ale znovu objevila ve staré lípě a opakovalo se to ještě několikrát. Proto tu byla vystavěna dřevěná kaple, ke které si našli cestu poutníci. Potom tu byl z jejich darů vybudován poutní kostel, kde později sídlili jezuité, kteří tu vystavěli klášter.

Část textu převzata ze Spiritu

Konchedras 20.6. 2010