8.8. Energie- přišlo mailem


Nepřinášejte oběti

Spoustu z vás cítí sílu současných dnů. Projevuje se mnoho energie slunce a jeho silný vliv na životy lidí. Stále ve vašich srdcích zní otázky ohledně toho, co máte v životě pochopit, co se naučit, ale také to, zda jste na správné cestě. Mnozí hledají potvrzení svých myšlenek, avšak u jiných lidí, ne ve svém srdci. Jakoby jste nedůvěřovali sami sobě, jediné bytosti, za kterou se můžete zaručit. Chybí vám víra a sebeláska. Učíte se pomáhat ostatním, ale proč ne sami sobě? Jste ve svých životech konzervativní. To, co se vám líbí u druhých, nejste schopni aplikovat sami u sebe. Někdy se může stát, že se bojíte prožívat to, co cítíte. Jakoby jste byli odstrkováni, jakoby jste si říkali ne, tohle já nemůžu. Ale proč? Proč se bránit tomu, co cítíte. Jsou to pro vás výzvy, které vám mohou zkvalitnit a zpříjemnit vaše životy. Nevyhýbejte se vědomě ničemu, co byste chtěli. Jste tady, abyste život prožili. Ne abyste ho odmítali. Vše, co chcete, je k dispozici. Tento čas vás vybízí, buďte otevření a nebojte se dostat ze sebe vše, co vás trápí, vše co máte na srdci. Nebojte se sdílet své pocity. Učte se důvěřovat sami sobě stejně, jako lidem kolem vás. Hledejte v každém jeho pravou podstatu. Budete konfrontováni se svými nezpracovanými věcmi i nadále. Stále více budete potkávat protějšky, které ve vás budou otvírat " tajemnou komnatu", kde leží ukryté vaše nezpracované a zasuté myšlenky, bloky, které jste se báli vynést na světlo. Nyní přichází nejtěžší fáze, uvolnění toho, co je uloženo v největších hlubinách. Pro mnohé to může být složité období, ale přesto je zde naděje, že duši se výrazně uleví. Měňte své životy a nebuďte zatuhlí. Vše, co neslouží, odstraňte. Ať je to jakkoli bolestné. Nehledejte výmluvy, nebuďte pohodlní a lehkomyslní. Neboť poté vás čeká ráj na zemi. Buďte těmi, jakými jste ve svých vizích. Nesklánějte se a nepodlézejte. Učte se milovat sami sebe a hrdě zvednout hlavu a kráčet dále. Nebojte se realizovat své touhy, své sny. Ani své lásky. Mnoho z vás žije ve vztahu, který mu nic nepřináší. Nepřinášejte ani zbytečné oběti. Uvolněte se a jděte za svou láskou. Nebuďte připoutaní k děravé lodi, co se potápí. Cožpak toto vás těší? Kampak až chcete dojít ve své bolesti? Mnohé je iluze. Vaše vnímání světa kolem je často krátkozraké, ovlivněné vašimi očekáváními tím, co vidět chcete. Zbořte tyto zdi a začněte život tak, jak to potřebujete. Milujeme vás.

 

Konchedras 8.8. 2013