3.3. Dnes ke mně přišlo....

"Budoucnost bude sama o sobě smutná, dokud lidé nepochopí, že láskou a skromností bude svět lepší a čistější.

Možná budou soustavně proklínat Boha, že dopustí něco takového, že se neustrne, a neodplatí zlou a špatnou vůli, která bude ničit svět, ale sami budou špatní a zlí.

Nebudou ovšem všichni takoví, budou i dobří a spravedliví lidé,kteří budou dávat kousky lásky a dobroty, ale bude jich málo.

Budoucnost je v jejich rukou, oni budou strážní andělé, budou strážit budoucnost celého pokolení, které se narodí a budoucnost celého lidského rodu.

Budou strachy bez sebe, kdo by nebyl, kdyby měl na starost celou Zemi a kdo by se nebál, když bude svět zkažený a zlý a budoucnost bude na nich.

Budoucnost bude strašně smutná, protože bude málo takových, kteří budou mít srdce, ale budou.

Oni se narodí v tomto roce a budou to duše, které příjdou přirozenou cestou a ne oplodněním ze zkumavky.

Jsou odsouzení k tomu, aby se starali o Zemi a o její děti a byli na okraji společnosti, protože jenom chudý a skromný člověk je schopen odhodit svoji pýchu a oddat se celému světu.

Okolo světa je mnoho a mnoho takových lidí, ale soustavně se rodí lidé zlí a špatní, a okolnosti chtějí, aby se rodilo mnoho dobrých a skromných lidí, ale s obávaným otěhotněním ze zkumavky se rodí mnoho špatných dětí, a okolnosti chtějí dobré lidi."

 

Konchedras 3.3.2010