13.8. Upozornění od vyšších bytostí

Upozornění pro každého, kdo provádí automatické písmo, kresbu, nebo jiné práce s bytostmi...

" Vaše cesta se dotýká i bytostí, ale možná necítíte žádnou vděčnost a pokoru k těmto bytostem, které vám pomáhají, které Vám vedou ruku při malování kresby. Tady je problém už v samotném základě, kde se učí kresba. Ne každý si uvědomuje, že ne on, ale jemnohmotné bytosti jsou ty, které malují, řídí kresbu a předávají informace. Že je člověk pouze a jedině kanál, kterým se informace dostávají na zemi, který nemůže nic jiného dělat, než přijímat a předávat dál. Že nerozhoduje, co bude psáno, nakresleno, uděláno. Pouze drží tužku a papír. Lidé, kteří automatickou kresbu učí, a přesto tohle nevědí, se dopouštějí daleko větší chyby, než ti sami, kteří se nechají učit. Stále a stále je třeba zdůrazňovat, že je důležitá pokora k bytostem, které nás vedou a učí. Kdyby nebyla pokora, skončíme už dávno. Teď je čas, aby se to dalo do pořádku. Přijmout k sobě pokoru a lásku k těmto bytostem. Jsou jich stovky, tisíce, které nás obklopují a pomáhají nám. Jednoduše postačí, když se poděkuje, popřeje vše dobré, když se nám něco podaří udělat, něco vykreslit. Přijmout jako samozřejmost tyto věci, které k nám přicházejí nejde, protože to samozřejmost není. To je špatný dopad těchto schopností, že je to bráno jako samozřejmost čím dál tím více. Nenapadne příliš mnoho lidí, že to tak není. Přijmout toto vše do svého života, pokoru, lásku k jemnohmotným bytostem, úctu k jejich práci a budeme na dobré cestě k návratu ke svému poslání. Vyšší bytosti, které nad námi jsou, poslouchají a řídí náš život a naše cesty. Na vše dohlížejí, co se děje s jejich informacemi. Mají moc a sílu předat tyto informace, ale také je odstranit, pokud se jejich práce neoceňuje s pokorou a láskou. "

 

Konchedras 13.8. 2014