Ochrana osobních údajů

Provozovatel obchodu www.konchedras.com.es Helena Hybšová, se sídlem U Tvrze 1471/45 Děčín 405 02, IČO 86760467 Vás jako uživatele a zákazníky internetového obchodu www.konchedras.com.es informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.
V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit nebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese konchedras@atlas.cz
Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Zpracování osobních údajů
V případě využití služeb internetového obchodu  www.konchedras.com.es  můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo vaší společnosti.
Těmito údaji mohou být zejména:
vaše jméno a příjmení, název společnosti
adresa nebo sídlo společnosti, identifikační číslo a daňové identifikační číslo
telefonní číslo, e-mailová adresa
Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.
Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, abychom Vás informovali o novinkách, akcích, které by Vás mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.
Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na konchedras@atlas.cz.  Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si upravíte nastavení Vašeho uživatelského účtu nebo prostřednictvím odhlašovacího odkazu přímo v e-mailu, ze kterého jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
Vaše osobní údaje jako správce zpracovává Helena Hybšová. Vaše osobní údaje můžeme pro výše uvedené účely předat našim obchodním partnerům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:
externí účetní,
zpracovatelům, kteří pro nás zajišťují servis serveru a IT služby
provozovateli přepravních služeb Česká pošta
služeb podílející se na realizaci plateb na základě smlouvy
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nejdéle však po dobu sedmi let, nebo po dobu pro kterou existují zákonné důvody. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat také za účelem plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje vymažeme.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k mému prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu
právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování údajů
právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů,
právo podat stížnost na zpracování osobních údajů
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese konchedras@atlas.cz
Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů
Prohlašuji, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Cookies
Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.
Soubory cookies tak pomáhají např.:
ke správné funkčnosti internetových stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi, při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat, při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji.
Platné od 25.5.2018.

Aktualizace webu 29.6. 2022